Andre støttemuligheder

Hvor henvender komponister og sangskrivere sig, når de skal søge støtte til udgivelser, arbejdsophold, kurser eller noget helt andet? Det kan være svært at finde frem til de relevante puljer i junglen af legater og støtteordninger. Derfor har vi udarbejdet en oversigt over nogle af de relevante puljer, man kan søge udover de midler, som Koda selv fordeler.

Kodas medlemsforeninger
Musikforlæggernes støttemuligheder

Foreningens egne medlemmer kan søge støtte til bl.a.:

 • Musikindspilning, cd, dvd og videoproduktion
 • Nodeudgivelse
 • Rejse- og arbejdslegater
 • Koncerter, turnéer
 • Messer og udstillinger
 • PR for dansk musik
 • Musikeksport

For yderligere information kontakt Musikforlæggernes sekretariat på tlf. 70 20 62 18

DPAs støttemuligheder

Foreningens egne medlemmer kan søge støtte til bl.a.:

 • Projekter og studierejser
 • Refugieophold
 • Tarifstøtte
 • Relevante kurser og seminarer
 • Advokatbistand
 • Nye og spændende projekter ude i landet

For mere information kontakt DPA på tlf. 33 12 00 85

DKFs støttemuligheder
 • Komponistmidlerne

Støtte til medlemmernes individuelle formål: arbejdslegater, kompositionsrelateret software og produktionsrelateret udstyr, rejsestøtte, stemmeudskrivning, mentorforløb samt hjælp til medlemmer i akut økonomisk nød.

 • Produktionspuljen

Støtter udadrettede produktionsformål, som fx koncerter, festivaler, cd-udgivelser m.m. Kan søges af både DKF-medlemmer og af andre musikere, ensembler, koncertarrangører m.v.

Læs mere om puljerne på DKF's hjemmeside, under menupunktet "søg støtte"

For yderligere information kontakt DKF på tlf. 33 13 54 05

DJBFAs støttemuligheder

Der kan søges støtte til bl.a.:

 • Arbejdslegater
 • Studie-rejselegater
 • Støtte til original dansk musik
 • Socialt begrundede tildelinger
 • Priser af forskellig art
 • Cd-produktion
 • kurser og arbejdsophold i foreningens refugier rundt omkring i verden.

Læs mere om de forskellige puljer og ansøgningsfrister på www.djbfa.dk

Statens kunstfonds puljer

Internationale koncertaktiviteter - klassisk musik Ansøgningsfrist 15. august 2016

Huskunstnerordningen Ansøgningsfrist 6. september 2016

Internationale udviklings- og netværksaktiviteter Ansøgningsfrist 7. april 2016

Orkestre, bands, kor og ensembler Ansøgningsfrist 15. august 2016

Amatørmusik Ansøgningsfrist 15. august 2016

Informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed Ansøgningsfrist 15. august 2016

Koncertvirksomhed For musikforeninger, koncertforeninger og lignende koncertarrangører. Ansøgningsfrist 3. oktober 2016.

Musikfestivaler Ansøgningsfrist 15. august 2016

Bestillingsværker og komponisthonorarer - Legatudvalget for musik Ansøgningsfrist 17. maj og 15. september

Huskomponistordningen Løbende ansøgningsfrist

Musikdramatiske projekter og drift Ansøgningsfrist 1. juni 2016

Talentudvikling for børn og unge Frist 3. oktober 2016

Private fonde

3Fs Medie- og Kulturfond  Ansøgningsfrist 27. juli og 13. november

Albanifonden Ansøgningsfrist 15. oktober

A.P. Møller Fonden Løbende ansøgningsfrist

Augustinus Fonden Løbende ansøgningsfrist

Beckett-Fonden Ansøgningsfrister 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november

Bikubenfonden Løbende ansøgningsfrist

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat Løbende ansøgningsfrist

DAF Ansøgningsfrist 22. januar, 20. maj, 23. september 2016

Dansk Musiker Forbund Ansøgningsfrist 1. april og 1. oktober

Den Raben-Levetzauske Fond Løbende ansøgningsfrist

Det Obelske Familiefond Løbende ansøgningsfrist

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond  Ansøgningsfrist 15. februar og 15. august

Erda og Christian Schrøders Fond Løbende ansøgningsfrist

Gangstedfonden Ansøgningsfrist 1. september 2016

Illum Fondet Ansøgningsfrist: 1. maj

JazzDanmark puljen Ansøgningsfrist 9. juni 2016

Jyllands-Postens Fond - Ansøgningsfristen annonceres i avisen i slutningen af februar/begyndelsen af marts måned

Knud Højgårds Fond Løbende ansøgningsfrist

Kong Christian den Tiendes Fond  Ansøgningsfrist: Ultimo maj

Langgaard Fondet Løbende ansøgningsfrist

Nordisk Kulturfond Ansøgningsfrister: 1. februar, 2. maj, 3. oktober

Oticon Fonden Løbende ansøgningsfrist

ROSA – Dansk Rock Samråd Ansøgningsfrist: Se hjemmesiden

San Cataldo (Stipendieophold)

Simon Spies Fonden Ansøgningsfrist 1. marts og 1. november

Sonning-Fonden Ansøgningsfrist 31. marts 2016

Sparekassen Bornholms Fond Løbende ansøgningsfrist

Tuborgfondet Løbende ansøgningsfrist

Wilhelm Hansen Fonden Ansøgninger modtages fra 1. juni 2016

World music Denmark Løbende ansøgningsfrist